O nás

ArmedPanda, děláme larp jinak.

ArmedPanda

ArmedPanda je projekt, který organizuje larpy, zážitkové a volnočasové aktivity, kulturní nebo sportovní akce. Tento projekt je soukromý a jako takový nedisponuje transparentním bankovním účtem. Cílem tohoto projektu není generování zisku a s financemi je nakládáno v nejlepším zájmu všech projektů a jejich rozvoji a vývoji do dalších let.

I z těchto důvodů je založen tento projekt, aby dohled nad jednotlivými rozpočty akcí mohl být sjednocen a vedený na IČO jednoho člověka, který přebírá zodpovědnost za jeho vyváženost. Naším cílem není generovat zisk, ale zároveň stanovit vyvážený rozpočet a vstupné pro jednotlivé akce, tak aby byly pokryty náklady samotné akce a mohlo proběhnout případné pokračování. Zároveň se posouvat nejen zázemí jednotlivých organizačních týmů, ale i samotné akce na poli kvality a kvantity. Ať už jde o rekvizity, kulisy či použité vybavení v rámci hry i během příprav.

Jistě sami uznáte, že vést nějaký ztrátový projekt je cesta do pekel. Dnešní doba není snadná a pro vše musíme vést účetnictví a odvádět daně. Jsme zodpovědní nejenom vůči Vám hráčům, ale i vůči organizaci samotné.

Organizační skupiny jednotlivých akcí jsou složeny převážně z dobrovolníků a nadšenců. V rámci jednotlivých akcí, naší činnost podporuje řada sponzorů, partnerů a s dalšími projekty spolupracujeme. Naší činností se snažíme podpořit a rozvíjet tyto aktivity v rámci Severomoravského kraje a nabídnout tak jedinečnou zábavu a to nevšední a originální pojetím.

Organizace

Všechny akce mají vlastní organizační tým, byť se jednotlivý členové týmu mohou účastnit na organizaci vícero akcí. Jelikož se všechny týmy skládají z dobrovolníků a nadšenců je jejich účast vždy v rámci možností. Našim cílem je především vytvořit akci atraktivní pro hráče a uplatnit naše schopnosti a zkušenosti na poli organizování a plánování. Na to je vynaložena nemalá část financí z rozpočtu jednotlivých akcí. A to od pronájmu areálu, až po nákup stavebního materiálu.

Organizační týmy jsou z pravidla rozděleny na dvě části. Hlavní část, kterou tvoři úzký tvůrčí celek cirka o pěti lidech. Ti vše plánují a připravují. A pak je zde druhá část, kde jednotlivý lidé mají na starost dílčí úkoly, starají se o své role ve hře a veškerý obsah s nimi spojený. Díky tomu vzniká bohaté množství obsahu, který má jedinečnost dané postavy.

Jelikož vše tvoříme ve svém volném čase a rozpočet stačí pouze na pokrytí nákladů a není tak možné týmy odměňovat finančně je účast dobrovolná. Přesto i zde platí určitá pravidla a zásady, které musí organizátoři interně dodržovat. Abychom si mohli být jistí, že výsledek jejich práce bude odpovídat nastaveným standardům akcí tohoto projektu.

Originalita

Pro každou akci máme vytvořené plnohodnotné webové stránky a to včetně grafiky a fotografií. Až na drobné výjimky u snímků, které pocházejí z legální fotobanky je vše naše tvorba a na vše se stahují autorské zákony. Nevyužíváme grafiku ani fotografie, na které bychom neměli autorská práva či práva autorů nějak porušovali.

Výše zmíněné se týká i všech textů. Celé příběhy a obsahové texty jsou originální z naší tvorby. Nezakládají se na žádné předloze ať již knižní, filmové či herní. Neříkáme, že je to špatně, to rozhodně ne. Pouze chceme jít vlastní cestou. Na mnoho předloh již existují krásné larpové akce, které respektujeme a často sami navštěvujeme.

Tomáš Vacula

Zakladatel, hlavní tvůrce, zodpovědná osoba

Něco málo o mně, alespoň to co by Vás mohlo zajímat. Mnoho let se zabývám plánováním a organizováním akcí nejrůznějšího typu. Dlouho jsem se také věnoval organizaci ryze airsoftových akcí. To mě již však dostatečně neuspokojovalo a po několika leté pauze jsem se vrhnul na LARP. Jeho rozmanitost je úchvatná. Začal vznikat projekt Asteroid, který jsem psal a připravoval tzv. do šuplíku bez mála 5 let a jeho uskutečněním jsem si splnil sen. Ve volných chvílích vzniklo i několik návrhů pro další akce, které najdete zde na webu. Na některých se už i aktivně pracuje.

Díky toho vznikl i námět na projekt ArmedPanda, což je odkazem na mojí maličkost a nostalgickým ohlédnutím nad názvem projektu z minulosti, který nikdy nevznikl. Do všech svých projektů hodlám investovat maximum a pro každý najít zodpovědný tým, aby výsledek odpovídal mé vizi a představám. Pochopitelně nemůžu být u všeho, byť zodpovědnost za větší část všeho jde zamnou.

Těším se na Vás, že se společně uvidíme na jedné z akcí a užijeme si jí společně.

Přejít nahoru