Bezpečnost

Na Vaší bezpečnosti nám záleží před, i během akce.

Bezpečnost hráčů

Bezpečnost na akcích nebereme na lehkou váhu. Instrukcemi před akcí a pravidly, se kterými hráči souhlasí při registraci se snažíme minimalizovat rizika újmy ať již fyzických nebo psychických. Je nutné však brát na zřetel, že účast na akci je dobrovolná a je vždy vyžadována plnoletost ze strany hráče. Tedy část zodpovědnosti padá i na samotného hráče, jako na svéprávnou a plnoletou osobu. Věříme, že jste dostatečně svědomití, aby jste hleděli nejenom na bezpečnost Vaší, ale svým jednáním neohrožovali bezpečnost druhých.

Na webových stránkách jednotlivých akcí máme vždy uživatelské příručky, které informují i bezpečnostních rizicích herního prostoru, ale i doporučené výbavě jednotlivce. Nejenom pro jeho komfort během hry, ale i jeho bezpečnost. Je tedy vhodné na tyto aspekty myslet.

Součástí každé registrace je i kolonka s ohledem na zdravotní stav jednotlivce. To nám pak poskytuje možnost v případě nějakého problému efektivněji pomoct. Nemusí jít o problémy pouze fyzické, ale i psychické. Pokud nám tyto fakta zatajíte, zbytečně ohrozíte jenom sami sebe. Z naší strany není problém vymyslet řešení pro Vaši situaci s ohledem na zdravotní problémy či rizika. Běžně je řešíme u desítky hráčů na každé akci.

Na každé akci je přítomen někdo s vyšším stupněm kvalifikace poskytnutí první pomoci a ošetření. Nicméně, herní prostory všech akcí jsou v krátké dojezdové vzdálenosti RZS. A pevně věříme, že i všichni přítomní řidiči ovládají poskytnutí první pomoci.

U každé akce vždy apelujeme na zdravý rozum a úsudek. To je základ. Během celé akce jsou všichni přítomní organizátoři označení a v případě jakéhokoliv problému je neváhejte oslovit. Vždy je uveden i pro danou akci nouzový telefonní kontakt.

Bezpečnost údajů

Osobní údaje, které poskytujete skrze registrační formulář podléhají legislativě o GDPR. Pro zvýšení bezpečnosti využíváme u všech akcí formuláře společnosti Google LLC a následné údaje jsou uloženy v tabulkách na cloudovém uložišti GDisk, rovněž od společnosti Google. Ke všemu se stahují pravidla a zákony vyplývající z používání těchto služeb. K těmto údajům mají pak přístup pouze jmenovití organizátoři a je s nimi nakládáno pouze v rámci potřeb jednotlivé akce, tedy k identifikaci hráče, párování plateb a zasílání informačních podkladů.

Údaje nejsou využívány k zasílání nevyžádané pošty a nejsou námi poskytovány třetí straně k jakýkmkoliv účelům.

Přejít nahoru